Đang tải dữ liệu...
Tìm kiếm
Giới thiệuCFO Training

CFO Capital hân hạnh là một tổ chức góp phần tạo nên nền tảng của thành công vững bền cho doanh nghiệp bạn với các khóa học dành cho cá nhân cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với chương trình đào tạo đa dạng, giàu thực tiễn và phù hợp với thời gian, nhu cầu học tập và đào tạo của các doanh nhân hàng đầu hay các nhu cầu về đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp, CFO Capital tự hào với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm thương trường và phong cách tổ chức chuyên nghiệp hướng tới lợi ích khách hàng. Một giám đốc muốn tăng cường khả năng ngoại ngữ, một doanh nghiệp muốn đẩy mạnh năng lực quản trị của ban điều hành, một doanh nhân muốn hoàn thiện năng lực bản thân với một khóa học Mini MBA ngắn hạn và thiết thực. CFO Capital, hân hạnh cùng bạn bước đến thành công. 

Các khóa học mới
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO) KHÓA 26 17.400.000 VND 02/12/2014
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO) KHÓA 25 17.400.000 VND 10/11/2014
LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP 1.800.000 VND 28/10/2014
PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.700.000 VND 03/11/2014
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO) KHÓA 24 17.400.000 VND 01/11/2014
cfocapital_training
08. 3602 3825 - 0986 025 393
info@cfocapital.com.vn
Khóa học được xem nhiều
» PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
» LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP
Phương pháp học tốt
Đàm phán thành công khi dùng Tiếng Anh
Kỹ năng quản lý
Kỹ thuật tư duy 5W1H
Phương pháp học tốt tiếng Anh
Sử dụng trí nhớ một cách hiệu quả
Bản quyền 2008-2009 thuộc về Công ty Nguồn Lực CFO
Địa chỉ: Số 2 Đường ven Hồ Tây, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: : (84-4) 3.927. 58.58; Fax: (84-4) 3.927. 5001
Email: info@cfocapital.com.vn Website: www.cfocapital.com.vn